Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

Община Бяла полага големи усилия да се справи с поддръжката на общинските пътища в добро състояние. Самият проект, по който този договор е финансиран включва рехабилитация на пътни участъци в град Бяла и подобряването на пътните условия и безопасността на участниците  в движението. Все пак има мерки, които ако се приложат ще намалят значително и риска, и броя на пътните инциденти на територията на общината. Такива са:

 • Монтаж на камера с доплеров радар в отсечката от път I-5 преди кръговото кръстовище, от източната страна, която да измерва скоростта на преминаващите превозни средства в посока Русе-Плевен. Камерата би била ефективна, ако се сложи на поне 300 метра от кръстовището- на участъка с постоянен надлъжен наклон, в правата му част. Това ще позволи да се коригира скоростта на водачите, които подхождат с по-висока скорост към кръговото движение;
 • Монтаж на камера с доплеров радар в отсечката от път I-5 преди кръговото кръстовище, от западната страна, която да измерва скоростта на преминаващите превозни средства в посока Плевен – Русе. Правата отсечка в района на бензиностанция ОМВ е доста често район с тежки катастрофи и това освен превишената скорост, ще коригира и движението на мотоциклетите и спортните автомобили;
 • Преработване на хоризонталното разположение на кръговото движение и ъгъла на включване на път I-5 така, че включванията да стават по-плавно и по-безопасно;
 • Полагане на шумова маркировка на около 150 метра преди кръговото кръстовище на път I-5 преди включването му в него;
 • Монтаж на осветени табели с мигащи светлини на български, английски и румънски език, предупреждаващи за опасностите при влизането в кръговото движение;
 • Монтаж на осветление в района на кръстовището на път II-54 и път I-5, с цел по-добра видимост за водачите през нощта;
 • Монтаж на светофарна уредба на кръстовището на път II-54 и път I-5;
 • Полагане на нова маркировка на кръстовището на път II-54 и път I-5, с добавяне на пешеходни пътеки тип „Зебра“ за пешеходците;
 • Добавяне на още една пешеходна пътека тип „Зебра“ при включването на улицата на пазара към път II-51;
 • Полагане на нова пътна маркировка в района на пазара на град Бяла и допълнителни огради, отделящи тротоарите от уличните платна;
 • Полагане на хоризонтални препятствия за намаляване на скоростта тип „легнал полицай“ в района на кръстовището на път II-51 и локалните включвания с улици в района на пазара и на пешеходната пътека на кръстовището на път II-54 и улица Минчо Папасчиков.
Връзка с нас: