Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

За повече информация, моля посетете сайта на общината, на адрес: https://www.byala.bg

Община Бяла се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Русе. Общината се намира в южната част на област Русе. С площта си от 352,032 km2 заема 4-то място сред 8-те общини на областта, което съставлява 12,16% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

  • на север – община Ценово и община Борово;
  • на североизток – община Две могили;
  • на югоизток – община Попово, област Търговище;
  • на юг – община Стражица, област Велико Търново;
  • на югозапад – община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

В пределите на общината попадат 11 населени места.

Населено място Население Площ на землището (в км2) Гъстота на населението (д/км2)
с. Бистренци 308 23,01 13,38
с. Босилковци 605 32,83 18,43
с. Ботров 307 16,47 18,64
гр. Бяла 8457 86,86 97,36
с. Дряновец 666 27,49 24,23
с. Копривец 829 41,91 19,78
с. Лом Черковна 395 29,22 13,52
с. Пейчиново 296 22,18 13,35
с. Пет кладенци 58 14,15 4,10
с. Полско Косово 1234 42,31 29,16
с. Стърмен 312 15,60 20,00
Общо 13467 352,03 271,95

 

 

Карта на територията на Община Бяла. Източник: Google Maps

Връзка с нас: